Kokios yra energijos vartotojų teisės?

Siekiant geriau informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai jiems iškylančius klausimus, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba parengė ir savo interneto svetainėje paskelbė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuriame teikiama praktinė informacija apie energijos vartotojų teises. Šis sąrašas yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą.