Kokius dokumentus pateikti, norint sudaryti sutartį?

Savininkui:

 • VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas arba nuosavybės įgijimą įrodantis dokumentas (perleidimo sutartis, paveldėjimo liudijimas ir kt.);
 • Jei įmonė - įmonės registravimo pažymėjimą arba išrašą iš Juridinių asmenų registro, jei fizinis asmuo – asmens dokumento kopija;
 • įmonę atstovausiančio asmens tapatybės dokumentas ir įgaliojimą (jei pasirašys ne direktorius).

Naujam vartotojui (kuomet kreipiasi naujo namo statytojas, kuriam reikalinga šiluma statybos darbų užbaigimui):

 • Statybos leidimas (pastato statytojo / savininko nustatymui);
 • Statytojo įmonės išrašas iš Juridinių asmenų registro;
 • Įmonės vadovo asmens tapatybės dokumento kopija. Jei sutartį pasirašys ne vadovas -  įgaliojimo ir įgaliotinio asmens dokumento kopija;
 • Registrų centro išrašas (jei pastatas dar neįregistruotas - žemės sklypo). 

Naujam vartotojui (kai namas jau pastatytas ir išskirstytas patalpomis (daugiabučiams):

 • Visų pastate esančių butų ir kitos paskirties patalpų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašai;
 • Visuose pastato butuose ir kitos paskirties patalpose įrengtų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų numeriai su aiškiai įvardinta priklausomybe atitinkamoms pastato patalpoms ir suvartojimo rodmenims;
 • Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma;
 • Jei pastatas yra 100 proc. baigtumo - statybos užbaigimo aktą.

Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir duomenų, atsisakoma sudaryti sutartis su atskirų butų / patalpų savininkais.