Kokius rodmenis rašyti po skaitiklių pakeitimo?

Pakeitus karšto vandens skaitiklį, vartotojas turi deklaruoti seno karšto vandens skaitiklio rodmenį, kuris yra nurodytas karšto vandens skaitiklių keitimo akte. Toliau yra deklaruojamas nauju karšto vandens skaitikliu išmatuotas suvartotas karšto vandens kiekis.