Šilumos kaina gyventojams Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2021 m. liepos 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-2 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2021 m. liepos 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,53 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,88 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,52 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – -0,87 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 13,72 Eur/kW/mėn.;

2.2. pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 16,20 Eur/mėn.;

2.3. kintamoji dalis – 1,52 ct/kWh;

2.4. papildoma dedamoji – -0,87 ct/kWh.

 

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 2,76 ct/kWh su 9 proc. PVM.

 

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 1.

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina – 3,46 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,54 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,92 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,76 ct/kWh

1.2.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,63 ct/kWh

1.2.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,13 ct/kWh

1.3.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos dedamosios:

1.3.1.

pastovioji dedamoji (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,60 Eur/kW/mėn.

1.3.2.

pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,14 Eur/mėn.

1.3.3.

kintamoji dalis – 1,13 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,52 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,13 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,39 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamosios:

2.2.1.

pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,24 Eur/kW/mėn.

2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 9,09 Eur/mėn.

2.2.3.

kintamoji dalis – 0,39 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1.

jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh

3.2.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,88 Eur/mėn./kW

3.3.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,97 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,87 ct/kWh

4.1.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2018-26-2; taikymo laikotarpis nuo 2018-12-01 iki 2022-11-30; panaikinta AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-1)

4.2.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2018-26-2; taikymo laikotarpis nuo 2018-12-01 iki 2022-11-30; panaikinta AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-1)

4.3.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pirkimo iš trečiųjų asmenų sąnaudų neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,08 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 2020-24-1; taikymo laikotarpis nuo 2020-10-01 iki 2021-09-30)

4.4.

papildoma dedamoji dėl faktiškai patirtų ir šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti skirtumo atitinkamu laikotarpiu – -0,13 ct/kWh (nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-880; taikymo laikotarpis nuo 2020-11-01 iki 2021-10-31)

4.5.

palūkanos – -0,01 ct/kWh (nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-880; taikymo laikotarpis nuo 2020-11-01 iki 2023-10-31)

4.6.

papildoma dedamoji dėl faktinių ir šilumos vieneto kainoje įskaitytų rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudų skirtumo atitinkamu laikotarpiu – 0,07 ct/kWh (nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-880; taikymo laikotarpis nuo 2020-11-01 iki 2021-10-31)

4.7.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,67 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-1; taikymo laikotarpis nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31)

4.8.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,05 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-1; taikymo laikotarpis nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31)