Šilumos kaina verslui Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2020 m. balandžio 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2020 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 2020-8-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. balandžio 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,09 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,81 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,60 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – -0,32 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos:

2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

2.1.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 13,18 Eur/mėn./kW;

2.1.2. kintamoji kainos dalis – 1,60 ct/kWh;

2.1.3. papildoma dedamoji – -0,32 ct/kWh.

2.2. atitinkamai vartotojų grupei:

2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 15,69 Eur/mėn.;

2.2.2. kintamoji kainos dalis – 1,60 ct/kWh;

2.2.3 papildoma dedamoji – -0,32 ct/kWh.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

· Šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį kitiems vartotojams – 3,74 ct/kWh su 21 proc. PVM.

 

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina – 3,30 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,65 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,65 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 1,87 ct/kWh

1.2.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,68 ct/kWh

1.2.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,19 ct/kWh

1.3.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.3.1.

už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

1.3.1.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 4,93 Eur/mėn./kW

1.3.1.2.

kintamoji kainos dalis – 1,19 ct/kWh

1.3.2.

atitinkamai vartotojų grupei:

1.3.2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 6,58 Eur/mėn.

1.3.2.2.

kintamoji kainos dalis – 1,19 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,43 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,02 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,41 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1.

už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

2.2.1.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 7,47 Eur/mėn./kW

2.2.1.2.

kintamoji kainos dalis – 0,41 ct/kWh

2.2.2.

atitinkamai vartotojų grupei:

2.2.2.1.

pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 8,24 Eur/mėn.

2.2.2.2.

kintamoji kainos dalis – 0,41 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1.

už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh

3.2.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,78 Eur/mėn./kW

3.3.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,87 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,32 ct/kWh

4.1.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,31 ct/kWh

4.2.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,01 ct/kWh