Šilumos kaina verslui Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2021 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 2021-18-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2021 m. lapkričio 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 4,11 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,88 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,96 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – -0,73 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 13,72 Eur/kW/mėn.;

2.2. pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 16,20 Eur/mėn.;

2.3. kintamoji dalis – 2,96 ct/kWh;

2.4. papildoma dedamoji – -0,73 ct/kWh.

 

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,97 ct/kWh su 21 proc. PVM.

 ŠILUMOS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina – 4,25 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,54 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,71 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 2,95 ct/kWh

1.2.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,63 ct/kWh

1.2.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,32 ct/kWh

1.3.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos dedamosios:

1.3.1.

pastovioji dedamoji (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,60 Eur/kW/mėn.

1.3.2.

pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,14 Eur/mėn.

1.3.3.

kintamoji dalis – 2,32 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,77 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,13 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,64 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamosios:

2.2.1.

pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,24 Eur/kW/mėn.

2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 9,09 Eur/mėn.

2.2.3.

kintamoji dalis – 0,64 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA:

3.1.

jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh

3.2.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,88 Eur/mėn./kW

3.3.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,97 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,73 ct/kWh

4.1.

palūkanos – -0,01 ct/kWh (nustatyta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-880; taikymo laikotarpis nuo 2020-11-01 iki 2023-10-31)

4.2.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,67 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-1; taikymo laikotarpis nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31)

4.3.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,05 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 2021-9-1; taikymo laikotarpis nuo 2021-07-01 iki 2021-12-31)