Šilumos ir karšto vandens kainos

Spausdinti « Atgal

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 2018-31-1 nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatė šilumos kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 5,48 ct/kWh:

  • vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,81 ct/kWh;
  • vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,96 ct/kWh;
  • papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos:

  • pastovioji dalis (šilumos srauto vidutinei galiai) – 13,18 Eur/mėn./kW;
  • pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 15,69 Eur/mėn.;
  • kintamoji dalis – 3,96 ct/kWh;
  • papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

 

Taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“)Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose be pridėtinės vertės mokesčio:

  • Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams – 4,35 Eur/m3;
  • Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams – 4,87 Eur/m3;
  • Jurbarko miesto vartotojams – 5,32 Eur/m3.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

Šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,97 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,74 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

5,31 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,80 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1.

ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina 4,21 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,65 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,56 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos:

1.2.1.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina 3,82 ct/kWh

1.2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,68 ct/kWh

1.2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,14 ct/kWh

1.2.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.2.2.1.

pastovioji dalis (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,93 Eur/mėn./kW

1.2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,58 Eur/mėn.

1.2.2.3.

kintamoji dalis (1.2.1.2) – 3,14 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina 1,84 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,02 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,82 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1.

pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 7,47 Eur/mėn./kW

2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 8,24 Eur/mėn.

2.2.3.

kintamoji dalis (2.1.2) – 0,82 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1.

už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh

3.2.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,78 Eur/mėn./kW

3.3.

pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,87 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,29 ct/kWh

4.1.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,31 ct/kWh

4.2.

papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,01 ct/kWh

4.3.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų rezervinės galios užtikrinimo paslaugai neatitikties atitinkamu laikotarpiu – 0,01 ct/kWh

4.4.

papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų mokestiniams įsipareigojimams neatitikties atitinkamu laikotarpiu – 0,02 ct/kWh

 

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1.

VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,97 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

1.2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,49 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

1.3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3

1.3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 4,94 Eur/m3