Šilumos ir karšto vandens kainos

Spausdinti « Atgal

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone bei Jurbarke nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

 

AB „Kauno energija“ valdyba savo 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2018-26-1 nuo 2018 m. lapkričio 1 d. nustatė galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio):

  • šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 4,71 ct/kWh

arba

  • šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 4,57 ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina gyventojams (butui) – 1,04 Eur/mėn.

 

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

3,80 Eur/m3

3,92 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,32 Eur/m3

4,44 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

4,78 Eur/m3

4,90 Eur/m3

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM.

Šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 5,13 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

4,14 Eur/m3

4,27 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

4,71 Eur/m3

4,84 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

5,21 Eur/m3

5,34 Eur/m3

 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS:

1. Šilumos gamybos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos vienanarės kainos dedamosios – 5,65 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,72 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,93 ct/kWh.

1.2.  Šilumos gamybos (įsigijimo) kainos dedamosios (be PVM):

1.2.1. vienanarės kainos dedamosios – 3,35 ct/kWh:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,74 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,61 ct/kWh.

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 5,52 Eur/mėn./kW;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 2,61 ct/kWh.

2. Šilumos perdavimo kainos dedamosios (be PVM):

2.1. vienanarės kainos dedamosios – 1,84 ct/kWh:

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,07 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 0,77 ct/kWh.

2.2. dvinarės kainos dalis:

2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 7,80 Eur/mėn./kW;

2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 0,77 ct/kWh.

3. Papildoma dedamoji (be PVM):

3.1. papildoma kuro ir šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji – -0,62 ct/kWh.

4. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos dedamosios (be PVM):

4.1. vienanarės kainos dedamosios – 4,57 ct/kWh:

4.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,81 ct/kWh;

4.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,76 ct/kWh.

4.2. dvinarės kainos dalis:

4.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 13,32 Eur/mėn./kW;

4.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – 2,76 ct/kWh.

5. Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai (be PVM):

5.1. vartotojams už suvartotą šilumos kiekį – 0,14 ct/kWh;

5.2. kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) – 10,18 Eur/mėn.;

5.3. gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) – 1,04 Eur/mėn.