Šilumos ir karšto vandens kainos

Spausdinti « Atgal

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2019 m. liepos 1 d.

AB „Kauno energija“ valdyba 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 2019-9-1 nuo 2019 m. liepos 1 d. nustatė šilumos kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,42 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,81 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,90 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos:

2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:

2.1.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 13,18 Eur/mėn./kW;

2.1.2. kintamoji kainos dalis – 1,90 ct/kWh;

2.1.3. papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

2.2. atitinkamai vartotojų grupei:

2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 15,69 Eur/mėn.;

2.2.2. kintamoji kainos dalis – 1,90 ct/kWh;

2.2.3. papildoma dedamoji – -0,29 ct/kWh.

Taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio:

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos (be PVM)
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 3,27 Eur/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 3,82 Eur/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 4,35 Eur/m3

Jūsų patogumui pateikiame kainas su PVM:

  • Šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams – 3,73 ct/kWh su 9 proc. PVM.
  • Karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“):
Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Karšto vandens kainos (su PVM)
1. KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE (gyventojams su 9 proc. PVM):
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: 3,56 Eur/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: 4,16 Eur/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams: 4,74 Eur/m3

ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina – 3,32 ct/kWh
1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,65 ct/kWh
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,67 ct/kWh
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 2,12 ct/kWh
1.2.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,68 ct/kWh
1.2.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,44 ct/kWh
1.3. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:
1.3.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:
1.3.1.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 4,93 Eur/mėn./kW
1.3.1.2. kintamoji kainos dalis – 1,44 ct/kWh
1.3.2. atitinkamai vartotojų grupei:
1.3.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 6,58 Eur/mėn.
1.3.2.2. kintamoji kainos dalis – 1,44 ct/kWh
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,48 ct/kWh
2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,02 ct/kWh
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,46 ct/kWh
2.2.  šilumos perdavimo dvinarės kainos:
2.2.1. už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią:
2.2.1.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 7,47 Eur/mėn./kW
2.2.1.2. kintamoji kainos dalis – 0,46 ct/kWh
2.2.2. atitinkamai vartotojų grupei:
2.2.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 8,24 Eur/mėn.
2.2.2.2. kintamoji kainos dalis – 0,46 ct/kWh
3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):
3.1. už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh
3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,78 Eur/mėn./kW
3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,87 Eur/mėn.
4. PAPILDOMA DEDAMOJI – -0,29 ct/kWh
4.1. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu – -0,31 ct/kWh
4.2. papildoma dedamoji dėl VKEKK atlikto neplaninio patikrinimo rezultato įvertinimo – -0,01 ct/kWh
4.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų rezervinės galios užtikrinimo paslaugai neatitikties atitinkamu laikotarpiu – 0,01 ct/kWh
4.4. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų mokestiniams įsipareigojimams neatitikties atitinkamu laikotarpiu – 0,02 ct/kWh

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

1. VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:
1.1. Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:
1.1.1.     karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3
1.1.2.     karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 2,89 Eur/m3
1.2. Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:
1.2.1.     karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3
1.2.2.     karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,44 Eur/m3
1.3. Jurbarko miesto vartotojams:
1.3.1.     karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,38 Eur/m3
1.3.2.     karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 3,97 Eur/m3