AB „Kauno energija“

AB „Kauno energija“

AB „Kauno energija“ jau beveik 60 metų centralizuotai tiekia šilumą Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko gyventojams bei organizacijoms.

Šiandien AB „Kauno energija“ yra išvystytas, modernus šilumos tiekimo ūkis. Bendrovė tiekia šilumą daugiau 120 tūkst. vartotojų (namų ūkių ir organizacijų). Tai sudaro apie 20 proc. visos šalies centralizuoto šilumos tiekimo rinkos.

Per beveik 60 metų bendrovė sukūrė modernų ir efektyvų šilumos gamybos ir tiekimo ūkį, kurį sudaro 13 didelių (rajoninių), 13 vidutinių (izoliuoto tinklo) ir 36 vietinės katilinės Kaune, Kauno rajone bei Jurbarke ir daugiau, nei 406 kilometrai šilumos tiekimo vamzdynų, išraizgytų po miestu, kurių skersmuo siekia nuo 10 iki 90 cm. Bendra šiluminė instaliuotų įrenginių galia sudaro 588 MW.

Šilumai gaminti bendrovės katilinėse didžiąja dalimi (apie 90 proc.) naudojamas biokuras, likusią dalį sudaro gamtinės dujos ir kitos kuro rūšys. Didesnioji dalis gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų yra rezerviniai. 

Bendrovės šilumos gamybos ir tiekimo ūkis sukurtas taip, kad net ir esant atšiaurioms sąlygoms, galima būtų patikimai ir nepertraukiamai tiekti šilumą vartotojams.

Siekdama didinti šilumos gamybos efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, mažinti iškastinio kuro poreikį, aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai, o taip pat ir šilumos kainą vartotojams, AB „Kauno energija“ nuolat modernizuoja savo šilumos gamybos šaltinius bei perdavimo tinklus.

AB „Kauno energija“ kartu su UAB „GO Energy LT“ sudaro įmonių grupę, kurios pagrindinė veikla yra šilumos, karšto vandens bei kitos energijos gamyba ir tiekimas, šilumos taupymo sprendimų diegimas bei pastatų šildymo bei karšto vandens sistemų modernizavimas.

AB „Kauno energija“ yra patronuojančioji grupės bendrovė ir valdo 100 proc. UAB „GO Energy LT“.


Bendrovės rekvizitai:

Adresas – Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM kodas LT350148314

Tel. +370 37 305 650

El. paštas – info@kaunoenergija.lt