2020 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatai

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2020 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2020 m. kovo 31 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2020 m. I ketvirčio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2020 m. I-o ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) – 1 901 tūkst. Eur (2019 m. I-o ketvirčio pelnas – 4 631 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 20 214 tūkst. Eur (2019 m. I-ą ketvirtį – 28 372 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas (prieš apmokestinimą) – 2 228 tūkst. Eur (2019 m. I-o ketvirčio pelnas – 5 086 tūkst. EUR ), pardavimų pajamos – 20 210 tūkst. Eur (2019 m. I-ą ketvirtį – 28 366 tūkst. EUR).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020 m. kovo 31 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2019 metų pabaigos padidėjo nuo 0,95 iki 1,29 (Grupės – padidėjo nuo 0,92 iki 1,28). 2020 m. I-o ketvirčio EBITDA Bendrovės – 3 758 tūkst. Eur (2019 m. I-o ketvirčio – 6 423 tūkst. EUR), Grupės – 4 239 tūkst. Eur (2019 m. I-o ketvirčio – 7 032 tūkst. EUR).

Bendrovės pardavimų pajamos 2020 m. I ketvirtį, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 28,8 proc. dėl 11,7 proc. mažesnio parduoto šilumos kiekio bei 18,6 proc. sumažėjusios vidutinės parduodamos šilumos kainos.

Pateikiame 2020 metų I ketvirčio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

IFRS Kauno energija IQ LT (PDF).