2020 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatai

2020 m. liepos 30 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2020 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2020 m. birželio 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2020 m. I pusmečio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.Esminiai ekonominiai faktoriai, darantys įtaką veiklos rezultatams, yra didėjančios perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų kainos bei pradėta taikyti Bendrovės valdybos nustatyta papildoma šilumos kainos dedamoji mažinanti parduodamos šilumos kainą vartotojams, kuri susidarė dėl Bendrovės gautų papildomų pajamų pasiekus efektyvesnių rodiklių nei nustatyta Bendrovės šilumos bazinėje kainoje.
Bendrovės 2020 m. I-o pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 77 tūkst. Eur (2019 m. I-o pusmečio rezultatas – 2 335 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 25 251 tūkst. Eur (2019 m. I-ą pusmetį – 34 443 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas – 198 tūkst. Eur (2019 m. I-o pusmečio rezultatas – 2 600 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 25 247 tūkst. Eur (2019 m. I-ą pusmetį – 34 437 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020 m. birželio 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2019 metų pabaigos sumažėjo nuo 0,95 iki 0,77 (Grupės – sumažėjo nuo 0,92 iki 0,76). 2020 m. I-o pusmečio EBITDA Bendrovės – 3 776 tūkst. Eur (2019 m. I-o pusmečio – 5 907 tūkst. EUR), Grupės – 4 323 tūkst. Eur (2019 m. I-o pusmečio rezultatas – 6 483 tūkst. EUR).
Pateikiame 2020 metų I pusmečio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Agnė Šermukšnienė, tel. (8 37) 30 56 02.

Priedai:

IFRS Kauno energija II Q LT (PDF)