2021 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatai

2021 m. balandžio 30 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2021 m. I ketvirčio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2021 m. kovo 31 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2021 m. I ketvirčio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2021 m. I-o ketvirčio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) – 4 371 tūkst. Eur (2020 m. I-o ketvirčio pelnas – 1 901 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 20 364 tūkst. Eur (2020 m. I-ą ketvirtį – 20 214 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės – UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas (prieš apmokestinimą) – 4 281 tūkst. Eur (2020 m. I-o ketvirčio pelnas – 2 228 tūkst. EUR ), pardavimų pajamos – 20 360 tūkst. Eur (2020 m. I-ą ketvirtį – 20 210 tūkst. EUR).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. kovo 31 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2020 metų pabaigos padidėjo nuo 0,80 iki 1,34 (Grupės – padidėjo nuo 0,75 iki 1,27). 2021 m. I-o ketvirčio EBITDA Bendrovės – 6 181 tūkst. Eur (2020 m. I-o ketvirčio – 3 758 tūkst. EUR), Grupės – 6 244 tūkst. Eur (2020 m. I-o ketvirčio – 4 239 tūkst. EUR).

Pateikiame 2021 metų I ketvirčio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855

Priedai: KE finansinės ataskaitos 2021 Q1 (PDF)