2021 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatai

2021 m. liepos 30 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2021 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2021 m. birželio 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2021 m. I pusmečio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2021 m. I-o pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 5 376 tūkst. Eur (2020 m. I-o pusmečio rezultatas – 77 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 27 098 tūkst. Eur (2020 m. I-ą pusmetį – 25 251 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojamos bendrovės UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ (įm. kodas 304217723), pelnas – 5 138 tūkst. Eur (2020 m. I-o pusmečio rezultatas – 198 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 27 093 tūkst. Eur (2020 m. I-ą pusmetį – 25 247 tūkst. EUR).
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. birželio 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2020 metų pabaigos padidėjo nuo 0,80 iki 1,14 (Grupės – padidėjo nuo 0,75 iki 1,07). 2021 m. I-o pusmečio EBITDA Bendrovės – 8 960 tūkst. Eur (2020 m. I-o pusmečio – 3 776 tūkst. EUR), Grupės – 9 022 tūkst. Eur (2020 m. I-o pusmečio rezultatas – 4 323 tūkst. EUR).
Pateikiame 2021 metų I pusmečio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus ekonomistė Agnė Šermukšnienė, tel. (8 37) 30 56 02.

Priedai: 

IFRS KE Q 2021 06 30.pdf