2022 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatai

2022 m. liepos 28 d. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2022 m. I pusmečio ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2022 m. birželio 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2022 m. I pusmečio neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.

Bendrovės 2022 m. I-o pusmečio veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 3 128 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio rezultatas – 5 376  tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 43 843 tūkst. Eur (2021 m. I-ą pusmetį – 27 098 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojama bendrovė UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) pelnas – 2 614 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio rezultatas – 5 138  tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 43 825 tūkst. Eur (2021 m. I-ą pusmetį – 27 093 tūkst. EUR).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022 m. birželio 30 dienai) Bendrovės kritinio likvidumo koeficientas, palyginantis trumpalaikį turtą be atsargų su trumpalaikiais įsipareigojimais, per laikotarpį nuo 2021 metų pabaigos padidėjo nuo 1,27 iki 1,50 (Grupės – padidėjo nuo 1,23 iki 1,48). 2022 m. I-o pusmečio EBITDA Bendrovės – 6 556 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio – 8 599 tūkst. EUR), Grupės – 6 135 tūkst. Eur (2021 m. I-o pusmečio rezultatas – 8 651 tūkst. EUR).

Pateikiame 2022 metų I pusmečio tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai: KE Finansines ataskaitos 2022.06.30.pdf