AB „Kauno energija“ 2020 metų I pusmečio neaudituotos finansinės ataskaitos ir pusmetinis pranešimas

Pateikiame 2020 metų I pusmečio neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 metų I pusmečio konsoliduotąjį pusmetinį pranešimą bei atsakingų asmenų patvirtinimą.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

KE pusm. pranešimas 2020 II (PDF);

IFRS Kauno energija II Q LT skelbimui (PDF).