AB „Kauno energija“ 2021 metų I pusmečio neaudituotos finansinės ataskaitos ir pusmetinis pranešimas

Pateikiame 2021 metų I pusmečio neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 metų I pusmečio konsoliduotąjį pusmetinį pranešimą bei atsakingų asmenų patvirtinimą.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

IFRS Kauno energija LTL.pdf

KE_pusm_pranes_2021.pdf