AB „Kauno energija“ akcininkai dalį pelno skiria paramai

Socialiai atsakinga AB „Kauno energija“ akcininkų sprendimu šiemet paramai iš įmonės pelno skiria 75 tūkst. eurų.

Bendrovės valdybai priimant sprendimus dėl paramos skyrimo, prioritetas teikiamas šioms kryptims:

·    su AB „Kauno energija“ veikla susijusiems projektams, iniciatyvoms, kurių artimoje aplinkoje bendrovė vykdo savo veiklą;

·     švietimo ir mokslo veikloms, glaudžiai susijusioms su AB „Kauno energija“ veikla, naujų energetikos specialistų, studentų pritraukimu, jų ugdymu bei skatinimu.

Subjektas, siekdamas gauti paramą, privalo pateikti prašymą paramai gauti, pateikdamas užpildytą rekomenduojamos formos prašymą arba laisvos formos prašymą (rekomenduojamos formos prašymo forma ir paramos teikimo tvarkos aprašą rasite ČIA).