AB „Kauno energija“ Jurbarko katilinėje pradedamas eksploatuoti antras biokuro katilas

AB „Kauno energija“ priklausančioje Jurbarko katilinėje pradedamas eksploatuoti antras biokuro katilas, leisiantis lanksčiau reaguoti į šilumos poreikio kitimus bei sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido (CO2) kiekius.
 

 

Lapkričio 9 dieną Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) oficialiu dokumentu patvirtino, kad naujas 3 MW galios biokuro katilas su nauju 1,6 MW kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu yra tinkamas eksploatuoti.

Iki šiol miesto šiluma Jurbarko vartotojams buvo gaminama dviem dujiniais 15 ir 12 MW galios katilais bei 5 MW biokuro katilu. Naujasis 3 MW galios biokuru kūrenamas katilas įrengtas siekiant padidinti energijos, pagaminamos iš atsinaujinančių šaltinių dalį, bei beveik visiškai atsisakant gamtinių dujų panaudojimo. Tuo mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas bei sudaromos naujos galimybės mažinti šilumos kainą vartotojams.

Įdiegus naująjį katilą ir neesant dideliems šalčiams, Jurbarke šildymo sezono metu didžioji dalis šilumos bus gaminama naudojant biokurą, o ne šildymo sezono metu – visa.

Katilas pastatytas šalia jau esančio 5 MW galios biokuro katilo, papildomai įrengiant 1,6 MW galios kondensacinį ekonomaizerį, kuris leis atgauti dalį šilumos iš dūmų ir taip padidinti abiejų katilų efektyvumą.

Katilas įrengtas pagal Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų iš dalies finansuojamą projektą „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“ (Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-02-0003), pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-109 „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. Projekto vertė – 1,298 mln. eurų. Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansuojama dalis sudaro iki 0,528 mln. eurų. Likusią dalį bendrovė investavo iš savo lėšų.