AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2021 m. rugsėjo 16 d., dalyvavo ir balsavo 3 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 088 631 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, jame nuspręsta:

1. Išrinkti audito įmonę UAB „ROSK Consulting“ 2021 m. ir 2022 m. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų bendrovės ir jos dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditui, AB „Kauno energija“ ir dukterinės įmonės UAB ,,Petrašiūnų katilinė“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui bei dukterinių įmonių UAB ,,GO Energy LT“ ir UAB ,,Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų auditui atlikti.
2. Nustatyti, kad 2021 ir 2022 metų AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų bendrovės ir jos dukterinių įmonių finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 22 990,00 Eur plius PVM, už 2 metų (2021 ir 2022 metus) audito atlikimą – 45 980,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo.
3. Nustatyti, kad 2021 ir 2022 metų AB „Kauno energija“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Petrašiūnų katilinė“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) audito atlikimą yra 7 320,50 Eur plius PVM, už 2 metų (2021 ir 2022 metus) audito atlikimą – 14 641,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo.
4. Nustatyti, kad 2021 ir 2022 metų AB „Kauno energija“ dukterinių įmonių UAB „GO Energy LT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų audito atlikimo kaina už 1 (vienų) metų (12 mėn. audituojamo laikotarpio) yra 9 607,40 Eur plius PVM, už 2 metų (2021 ir 2022 metus) – 19 214,80 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų po paslaugos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimo.

Ekonomikos skyriaus ekonomistė Agnė Šermukšnienė, tel. (8 37) 305 602