AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. spalio 22 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų AB „Kauno energija“ (juridinio asmens kodas 235014830, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas) susirinkime, buvo priimtas sprendimas:

Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Tomą Garasimavičių pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855.

Priedai:

KE įstatai 2020 10 22 (PDF).