AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. rugpjūčio 4 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 2 bendrovės akcininkai, nuosavybės teise valdantys 40 482 463 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 94,58 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

• Pritarti dėl 55 000 000 Eur paskolos iš Europos investicijų banko paėmimo AB „Kauno energija“ 2020–2023 metų investicijų finansavimui.

AB „Kauno energija“ vykdo 5 metų investicijų programą, kurioje numatytos investicijos į vamzdynų remontą, modernizavimą bei naujų šiluminių trasų tiesimą, į biošilumininės energetikos modernizavimą, vėsumos, saulės energetiką ir procesų skaitmenizavimą. Investicinių projektų apimtis sudaro 112 mln. Eur, iš kurių 55 mln. Eur bus finansuojama Europos investicijų banko lėšomis. Tai leis dar labiau atpiginti vartotojams šilumos kainą ir pasiūlyti rinkai naujų energetinių sprendimų.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855