AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 2 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 3 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 088 631 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

Išrinkti Saulių Lazauską, Justą Limanauską, Rūtą Šimkaitytę-Kudarauskę AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Technologijų ir ekonominės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė   Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855