AB „Kauno energija“ nusprendė paskirstyti 2022 m. pelną ir skirti dividendus

2023 m. balandžio 27 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB „Kauno energija“ (įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2022 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,07009 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2023 m. gegužės 12 d., bus AB „Kauno energija“ akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo 2023 m. gegužės 19 d. tokia tvarka:

  • akcininkams, kurių AB „Kauno energija“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių AB „Kauno energija“ akcijų apskaita pagal bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą AB SEB banke arba į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos, į kurią būtų pervedami pinigai, numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).