AB „Kauno energija“ pelnas mažėjo dėl vartotojams kompensuojamos kainos dalies

2021 m. sausio 28 d. AB „Kauno energija“ valdyba patvirtino bendrovės 2020 m. 12 mėnesių rezultatus, pagal kuriuos bendrovė per 2020 metus uždirbo 60 tūkst. eurų pelno.

Pelno sumažėjimą lėmė vartotojams kompensuojama kainos dalis, kuri buvo uždirbta ankstesniais laikotarpiais dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo. Per 2020 m. vartotojams šios kainos dalies kompensuota 691 tūkst. Eur daugiau nei  2019 metais.

Įvertinus 2018, 2019 ir 2020 metais vartotojams patiektos šilumos kiekį, bendrovė nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. sumažinant šilumos kainą vartotojams jau kompensavo 9,577 mln. eurų papildomai uždirbtos investicijų grąžos, padidinus veiklos efektyvumą.

2018 m. rugsėjo 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (dabar – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) konstatavo, kad dėl sėkmingos veiklos ankstesniais laikotarpiais, bendrovė uždirbo papildomai 14 mln. 602 tūkst. pajamų, kuriomis, pagal nustatytą tvarką, turi pasidalinti su vartotojais, ketverius metus mažindama šilumos kainą.

Grafike pavaizduota, kaip vartotojams kompensuojama kainos dalis.