AB „Kauno energija“ tapo kito juridinio asmens dalyve

2021 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota UAB Kauno miesto paslaugų centras (toliau – Bendrovė), kurios steigėja ir akcininke, kartu su kitomis įmonėmis (UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno autobusai“, UAB Kauno butų ūkis ir UAB „Kauno vandenys“), yra AB „Kauno energija“, kuriai priklauso 22 proc. visų akcijų.
Bendrovės įstatinis kapitalas – 343 000 Eur.
Bendrovės veiklos tikslas – centralizuotas paslaugų teikimas bendrai ją kontroliuojantiems akcininkams.
Taip pat Bendrovė galės užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855