AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizacijos pagrindu prijungta prie AB „Kauno energija“

AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizacijos pagrindu prijungta prie AB „Kauno energija“

Informuojame, kad AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimas baigtas. AB „Petrašiūnų katilinė“ prijungta prie AB „Kauno energija“. Nuo 2022 03 02 AB „Petrašiūnų katilinė“ yra išregistruota.

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir akcinės bendrovės „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimas įgyvendintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais 

AB „Kauno energija“ po reorganizavimo perėmė visas AB „Petrašiūnų katilinė“ teises ir pareigas bei turtą, taip pat teises ir pareigas pagal sandorius. Jie įtraukti į AB „Kauno energija“ buhalterinę apskaitą.

Po reorganizavimo savo veiklą tęsiančios AB „Kauno energija“ įstatinis kapitalas, akcijos vertė, jų skaičius, bendrovės veiklos tikslai ir objektas, bendrovės organai ir jų kompetencija nepakito.