Dėl AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimo

2021 m. spalio 28 d. AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ (kurios vieninteliu akcininku yra AB „Kauno energija“) valdybos nusprendė inicijuoti AB „Kauno energija“ ir AB „Petrašiūnų katilinė“ reorganizavimą prijungimo būdu, prie po reorganizavimo veiklą tęsiančios AB „Kauno energija“ prijungiant AB „Petrašiūnų katilinė“, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tuo tikslu sušaukti visuotinius abiejų bendrovių akcininkų susirinkimus dėl pritarimo reorganizacijai.
Planuojama, kad bendrovių reorganizavimas bus baigtas 2021 metų pabaigoje/2022 m. pradžioje.
Apie tolimesnius veiksmus bus informuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Ekonomikos skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8 37) 305 855