Efektyvi taršos kontrolė: „Nemuno“ katilinėje įrengtas elektrostatinis filtras

Efektyvi taršos kontrolė: „Nemuno“ katilinėje įrengtas elektrostatinis filtras

„Kauno energija“ įdiegė dar vieną labai efektyvią oro taršos kontrolės technologiją – elektrostatinį filtrą (ESF). Apie „Nemuno“ katilinėje jau veikiantį įrenginį plačiau papasakojo Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas Arnoldas Gorškovas ir Gamybos skyriaus vyr. inžinierius Jonas Ivoncius.

ESF naudoja elektrostatinį krūvį, kurio pagalba pašalinamos kietosios dalelės iš deginimo metu susidariusių dujų. Tokie filtrai naudojami katilinėse, cemento, plieno ir kitų pramonės šakų gamyklose, siekiant sumažinti gamtai ir žmogaus sveikatai pavojingų kietųjų dalelių išmetimus ir neutralizuoti kitus kenksmingus teršalus.

Įgyvendinus metus laiko trukusį projektą „Nemuno katilinėje, išmetamų kietųjų dalelių kiekis dūmuose neviršys 20 mg/m3, nebus teršiamas dūmų kondensacinis ekonomaizeris.

Iš plieno lakštų pagamintas elektrostatinis filtras turi mažai judančių dalių. Svarbiausia jo dalis – aukštos įtampos transformatorius. Jis pasižymi itin dideliu efektyvumu (iki 99 %) ir galimybe sugaudyti filtruojamajame sraute labai mažo skersmens (≤1 μm) kietąsias daleles, vartojant mažai elektros energijos. Įrenginys turi automatizuotą valdymo sistemą, gebančią atlikti stebėjimus realiu laiku ir valdyti įrenginio procesus.

Vienas didesnių iššūkių įgyvendinant projektą – elektrostatinio filtro statybos metu katilinė turėjo veikti, todėl vienas pirmųjų darbų buvo ne šildymo sezono metu atlikti įsipjovimus į dūmų kanalus. Prieš įrenginį atgabenant į „Nemuno“ katilinę, „Kauno energijos“ atstovai nuvyko į gamyklą jo apžiūrėti ir įsitikinti, ar nėra gamybos defektų.

Aplinkos apsaugos investicinis projektas „Elektrostatinio filtro diegimo Nemuno katilinėje projektas“ įgyvendintas gavus Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paramą. Parama skirta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-203 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo kryptis“.