Elektrėnų gatvėje „Kauno energija“ rekonstruoja šilumos tiekimo vamzdyną


Kaune, Elektrėnų gatvėje šilumą tiekianti bendrovė „Kauno energija“ rekonstruoja 146 metrų ilgio magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno atkarpą. Ją rekonstruoti būtina, nes ji jau yra susidėvėjusi ir kelia pavojų šilumos tiekimo patikimumui.

Rekonstrukcija vykdoma pagal Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo iš dalies finansuojamą projektą „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0014). Techninio projekto pavadinimas – „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 2T-9÷ ŠK 2T-9-1 Elektrėnų g., Kaunas“. Pagal šį projektą čia rekonstruojama 146 m ilgio 800 mm skersmens šilumos tiekimo tinklo atkarpa.

Darbus vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Energosistemos“ ir UAB „Dotana“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2021 m. balandžio mėnesį, o ją užbaigti planuojama 2021 m. liepą. Atkarpos rekonstrukcijos projekto vertė – 350 tūkst. eurų be PVM. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 175 tūkst. eurų.

Šios šilumos tiekimo tinklų atkarpos rekonstravimas yra tik vienas iš projekto „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“ etapų. Įgyvendinant šį projektą bus rekonstruotos dar trys šilumos tiekimo tinklų atkarpos Taikos prospekte, Elektrėnų ir Technikos gatvėse. Iš viso, įgyvendinus projektą, bus rekonstruota 2,2 km susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų.

Šilumos tiekimo vamzdynas rekonstruojamoje atkarpoje jau buvo susidėvėjęs ir juo jau nebebuvo galima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Vykdant projektą, senų vamzdynų vietoje įrengiami nauji iš anksto izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai, kurie turėtų tarnauti mažiausiai 30 metų.

Rekonstravus šią atkarpą, padidės šilumos tiekimo patikimumas vartotojams, sumažės šilumos nuostoliai bei padidės bendras sistemos efektyvumas. Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamoje atkarpoje sumažės apie 77,5%, lyginant su esamais.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Iš viso šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo 11 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei statybos projektų. Projektams vykdyti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bendrovei skyrė 9,347 mln. eurų iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.