Garliavoje bus atliekama terminė legioneliozės prevencija

Garliavoje bus atliekama terminė legioneliozės prevencija

Atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rekomendacijas, „Kauno energija“ gegužės 5 d. nuo 0:00 val. iki 16:00 val. Garliavos centralizuotame miesto šilumos tiekimo tinkle padidins temofikacinio vandens temperatūrą iki 80 °C, kad pastatų karšto vandens sistemų prižiūrėtojai ar administratoriai galėtų atlikti terminę legioneliozės prevenciją.

Vadovaujantis LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu higienos normų HN 24:2003 reikalavimais dėl legioneliozės prevencijos, terminis šokas atliekamas pastato karšto vandens sistemoje temperatūrą padidinant iki 66 °C. Tokioje temperatūroje legionelės bakterijos žūsta.

Iš „Kauno energijos“ tiekiamos miesto šilumos karštą vandenį gamina už vidines pastato karšto vandens ir šildymo sistemas atsakingas pastato administratorius ar prižiūrėtojas, kuris yra atsakingas kokios temperatūros karštas vanduo pasiekia gyventojus. Pagal higienos norma karšto vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C, nes tokioje temperatūroje legionelės bakterijos nesidaugina.