Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklo apsaugos zonų planą (8K)

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1- 339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (8K) (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. +370 80011011, el.p. info@kaunoenergija.lt, interneto svetainės adresas: https://www.kaunoenergija.lt.

Plano rengėjas – MB „Tigema“, Pikulo g. 182-2, Kaunas, tel. 8655 42252, el.p. sarunas@tigema.lt, interneto svetainės adresas: www.tigema.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB „Kauno energija“ ir MB „Tigema“ 2022-06-15 paslaugų sutartis MR-KE-P-107-602.

Plano tikslas – vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių duojotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu parengti Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančio šilumos perdavimo tinklų ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (8K).

Daugiau informacijos rasite čia.