Jurbarke baigiamas šildymo sezonas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. O1-500 nuo 2020 m. gegužės 7 dienos oficialiai baigiamas 2020 – 2021 metų šildymo sezonas Jurbarke.

Įsakyme nurodoma, kad šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę, jeigu yra techninės galimybės, patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeidžiant higienos normų.

Pastatų šildymo vidaus sistemų techniniams prižiūrėtojams nurodoma šildymo atjungimo darbus atlikti per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo.

Esant poreikiui, gyventojai savo pastatus gali šildyti ir pasibaigus šildymo sezonui. Tam tereikia gyventojų daugumos balsais nuspręsti vėl įjungti šildymą pastate ir apie tai pranešti savo namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui.

Savo ruožtu, sistemų prižiūrėtojas arba namą administruojanti įmonė (ar bendrijos pirmininkas) apie gyventojų sprendimą toliau šildytis turi informuoti šilumos tiekėją.

Svarbu žinoti, kad kompensacijos už šildymui suvartotą šilumą nuo oficialios šildymo sezono baigimo datos nėra skaičiuojamos. Jos skaičiuojamos tik už šilumą, sunaudotą karštam vandeniui ruošti.