Jurbarke pradedamas 2022–2023 metų šildymo sezonas

Jurbarke pradedamas 2022–2023 metų šildymo sezonas

Nuo 2022 m. spalio 3 d. Jurbarko rajono savivaldybė skelbia oficialią 2022–2023 metų šildymo sezono pradžią ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, mokyklose ir gydymo įstaigose, o nuo 2022 m. spalio 10 d. ir visuose kituose pastatuose.

2021–2022 m. šildymo sezonas Jurbarke prasidėjo spalio 4 d. Primename, kad esant techninėms galimybėms ir suderinę su šilumos tiekėju, šilumos vartotojai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios. 

AB „Kauno energija“ išlaiko šilumos tiekimo parametrus iki pat pastatų įvadų, todėl šildymą įjungti galima bet kuriuo metu. Fiziškai šildymą įjungia ir parametrus sureguliuoja namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.

Prieš prasidedant šildymo sezonui, visos šildomuose pastatuose esančios šilumos ir karšto vandens sistemos turi būti paruoštos naujam šildymo sezonui ir atitikti visas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodytas šilumos punktų ir karšto vandens sistemų parengties naujam šildymo sezonui normas. Plačiau apie tai skaitykite čia: https://www.kaunoenergija.lt/naujienos/aktuali-informacija-del-pastatu-parengties-sildymo-sezonui-aktu-kopiju-pateikimo