Karšto vandens tiekimą Vilijampolėje užtikrins mobilioji katilinė. Galimi parametrų svyravimai

Kauniečiai, ko gero, jau pastebėjo Raudondvario plente iškastas tranšėjas, kuriose keičiami šilumos tiekimo vamzdynai. Natūralu, kad tokių rekonstrukcijų metu tenka atjungti šilumos tiekimą vartotojams karštam vandeniui ruošti. Kad vartotojai Vilijampolėje neliktų be karšto vandens, bendrovė „Kauno energija“ čia įrengė mobiliąją katilinę, kuria iš kitos tinklo atšakos patieks šilumą jam ruošti.Šis, dar pakankamai naujas techninis sprendimas leidžia aprūpinti vieno ar net keleto mikrorajonų gyventojus karštu vandeniu tose vietose, kur dėl vamzdynų rekonstrukcijos centralizuotą tiekimą tenka atjungti ilgesniam laikui. Šio sprendimo privalumas – jį galima pritaikyti daugelyje miesto vietų ir naudoti kiek reikia.

Vienintelė vieta, kurioje neįmanoma patiekti šilumą vartotojams iš kitur, yra Petrašiūnai, kuriuose irgi šiemet keičiamas magistralinis šilumos tiekimo vamzdynas.

Bendrovė „Kauno energija“ šiemet mieste vykdo net 11 stambių šilumos tiekimo vamzdynų rekonstrukcijos projektų, kurių metu keičiami jau ketvirtą ar net penktą dešimtį metų skaičiuojantys susidėvėję šilumos tiekimo vamzdžiai. Rekonstrukcijos darbai vykdomi keliolikoje vamzdynų atkarpų, kuriose centralizuotas šilumos tiekimas karštam vandeniui ruošti laikinai nutraukiamas.

Šiuo metu mobilioji katilinė pradeda veikti Raudondvario plente. Iš čia ji tieks šilumą karštam vandeniui ruošti Vilijampolėje esantiems vartotojams. Bendrovė „Kauno energija“ informuoja, kad, dėl sudėtingų techninių sprendinių ir priklausomai nuo šilumos poreikio, galimi šilumos (termofikacinio vandens) parametrų svyravimai. Apie galimą parametrų svyravimą bendrovė informuos pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus bei Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.

Šiluma iš mobiliosios katilinės bus tiekiama nuo š. m. gegužės 12 d. iki liepos 22 d. Pabaigos terminas dar gali pasikeisti priklausomai nuo atliekamų darbų apimčių.