Kaune bus atliekama terminė legioneliozės prevencija

Kaune bus atliekama terminė legioneliozės prevencija

Atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) ir Kauno miesto savivaldybės rekomendacijas, „Kauno energija“ gegužės 18 d. nuo 0:00 val. iki gegužės 19 d. 10:00 val.  temofikacinio vandens temperatūrą padidins iki 80 °C, kad pastatų karšto vandens sistemų prižiūrėtojai ar administratoriai galėtų atlikti terminę legioneliozės prevenciją.

Vadovaujantis LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu higienos normų HN 24:2003 reikalavimais dėl legioneliozės prevencijos, terminis šokas atliekamas pastato karšto vandens sistemoje temperatūrą padidinant iki 66 °C. Tokioje temperatūroje legionelės bakterijos žūsta. 

Atkreiptinas dėmesys, kad termofikacinį vandenį šilumos tiekėjas tiekia iki pastato. Karštą vandenį gyventojams, panaudojant termofikacinio vandens šilumą, pagamina už pastato vidines karšto vandens ir šildymo sistemas atsakingas prižiūrėtojas ar administratorius. Pagal higienos normas karšto vandens temperatūra turi būti 50-60 °C, nes tokioje temperatūroje legionelės nesidaugina.