Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke prasideda 2023–2024 m. šildymo sezonas

Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke prasideda 2023–2024 m. šildymo sezonas

Atsižvelgus į artimiausių parų sinoptikų prognozes ir besilaikančius vėsius orus, Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke oficialiai pradedamas 2023–2024 m. šildymo sezonas. Daugiabučiai Kaune ir Jurbarke pradės šilti spalio 16 d. (pirmadienį), o daugiabučiai Kauno rajone – spalio 17 d. (antradienį).

Kauno miesto ir rajono lopšeliai-darželiai, mokyklos, socialinės globos ir gydymo įstaigos pradėjo šilti dar praėjusią savaitę – spalio 12 d.

„Kauno energijos“ specialistai primena, kad šilumą daugiabučiams bendrovė tiekia ištisus metus, o faktinis šildymo įjungimo laikas pastate priklauso nuo to, kada šildymą įjungia daugiabučio administratorius arba bendrijos paskirtas šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas. Todėl, kilus klausimų dėl šildymo įjungimo konkrečiame daugiabutyje ir visų su šildymo sutrikimais susijusių klausimų, pavyzdžiui, netolygaus šilumos pasiskirstymo pastate, nešylančių radiatorių, vonios šildytuvų („gyvatukų“), gyventojai pirmiausia turėtų kreiptis į atsakingą asmenį bendrijoje arba išsirinktą pastato administratorių.

Šildymo įjungimo darbai daugiabučiuose, įstatymų nustatyta tvarka, turi būti baigiami per penkias kalendorines dienas nuo oficialios šildymo sezono pradžios. 

Šilumos vartotojams tikslinga žinoti, kad, esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, šildymą pastate galima atidėti. Tokiais atvejais svarbu, kad nebūtų pažeistos teisės aktais nustatytos higienos normos – t. y., nusprendus šildymo sezoną pavėlinti, pastate turi būti užtikrintos komfortiškos, sveikatai neigiamos įtakos nedarančios aplinkos sąlygos. Jas nusako Lietuvos higienos norma HN 42:2009. Šildymą pastate galima atidėti gyventojų balsų dauguma (50 proc. + 1 gyventojas). 

SVARBU: visų šilumą vartojančių pastatų šilumos punktai, šildymo ir karšto vandens sistemos privalo būti paruoštos šildymo sezonui  t. y. įrenginiai ir sistemos turi būti patikrintos, o pastebėti trūkumai pašalinti dar iki pradedant vartoti šilumą pastatų šildymui.

Apie pastato parengtį šildymo sezonui, įstatymų numatyta tvarka, turi būti informuojamas šilumos tiekėjas. Už tai atsakingas vienas iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atliekančių subjektų: daugiabučio administratorius, bendrijos pirmininkas ar jo paskirtas šilumos punkto ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, miesto šilumą naudojančio individualaus pastato savininkas. Neparuošus namo šildymo ir karšto vandens sitemų šildymo sezonui, šilumą pastate vartoti draudžiama. Šiuos reikalavimus apibrėžia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

Spalio 16 d. duomenimis, pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų „Kauno energijai“ dar nėra pateikę 42 daugiabučiai, administruojami bendrijų arba pagal jungtinės veiklos sutartis. Pastatus paruošti šildymo sezonui ir šilumos tiekėją apie tai informuoti privaloma iki einamųjų metų rugsėjo 16 d. Atsakingus asmenis kviečiame suskubti ir pastatus šildymo sezonui paruošti kiek įmanoma greičiau – taip drauge užtikrinsime, kad pastatų šildymas prasidės laiku, o į juos patenkanti šiluma bus vartojama efektyviai.