Kaune, Petrašiūnuose rekonstruojamas šilumos tiekimo vamzdynas


Šilumą kauniečiams tiekianti AB „Kauno energija“ rekonstruoja šilumos tiekimo vamzdyną Petrašiūnų mikrorajone, Kaune. Čia, R. Kalantos gatvėje, pagal projektą „Kauno miesto 2P magistralės rekonstravimas“ keičiami 710 metrų 400 mm skersmens magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno.


Vamzdyną čia būtina rekonstruoti, nes jo amžius jau siekia 49 metus ir juo nebegalima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo Petrašiūnuose gyvenantiems vartotojams. Senų, susidėvėjusių vamzdynų vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdžiai, kurie turėtų patikimai tarnauti mažiausiai 30 metų.

Įvykdžius visą rekonstrukciją, šilumos nuostoliai rekonstruotoje atkarpoje sumažės apie 74,2 % per metus, lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi UAB „Ukmergės inžinerija“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2021 metų kovą, o ją pabaigti numatoma 2021 m. rugpjūtį.

Projekto vertė – 714 tūkst. eurų be PVM. Iš jų, numatoma Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansavimo suma – iki 357 tūkst. eurų. Finansavimas skiriamas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Projekto techninis pavadinimas – „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 2P-1 ÷ 2P-11, R. Kalantos g. 119, Kaunas“ (04.3.2-LVPA-K-102-06-0013).