„Kauno energija“ atnaujina šilumos tiekimo magistralę Kovo 11-osios g. Kaune

Didindama šilumos tiekimo patikimumą vartotojams, bendrovė „Kauno energija“ atnaujina šilumos tiekimo vamzdyną Kovo 11–osios gatvėje, Kaune.

Vienoje iš gatvės atkarpų pagal techninį projektą „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4Ž-10 ir ŠK 7Ž-11 Kovo 11–osios g., Kaunas“ rekonstruojama 140 metrų 500 mm skersmens šilumos tiekimo vamzdyno, kuris yra susidėvėjęs ir juo nebegalima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Čia, senų vamzdynų vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdžiai, kurie turėtų patikimai tarnauti mažiausiai 30 metų.

Pakeitus šiuos vamzdžius naujais, rekonstruotoje atkarpoje apie 73% per metus (palyginus su esamais) sumažės šilumos nuostoliai. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Šis projektas – tai dalis bendro projekto „Kauno miesto 4Ž magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0017), kurio rangos darbai vykdomi 3 atkarpose Kovo 11–osios gatvėje ir Taikos prospekte.

Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „DS-1“ ir UAB „Šilda“. Aktyvioji projekto darbų fazė pradėta 2021 metų birželį, o baigta turėtų būti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Atkarpos rekonstrukcijos kaina – 228,7 tūkst. eurų su PVM. Viso projekto vertė – 1,441 mln. eurų. Iš jų, numatoma Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansavimo suma – 720,5 tūkst. eurų. Finansavimas skiriamas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Šie tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.