„Kauno energija“ atnaujins šilumos tiekimo magistralę Taikos prospekte Kaune

Šiais metais AB „Kauno energija“ planuoja vykdyti 6 šilumos tiekimo tinklų atnaujinimo projektus 9 tinklo atkarpose. Vienas iš jų – projektas „Kauno miesto 4Ž magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0017), kurio rangos darbai bus vykdomi 3 atkarpose Taikos prospekte ir Kovo 11–osios gatvėje.

Vienoje iš atkarpų pagal techninį projektą „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4Ž-10-7 ir ŠK 4Ž-10-2 Taikos pr., Kaunas“ bus rekonstruojama 617 metrų 250 mm skersmens šilumos tiekimo vamzdyno, kuris yra susidėvėjęs ir juo nebegalima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Vamzdyno amžius šioje atkarpoje siekia 40 metų. Čia, senų vamzdynų vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdžiai, kurie turėtų patikimai tarnauti mažiausiai 30 metų.

Įvykdžius visą rekonstrukcijos projektą, šilumos nuostoliai rekonstruotoje atkarpoje sumažės apie 1127 MWh per metus arba 73% lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Projekto rangos darbus vykdys konkursą laimėjusi UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė turėtų būti pradėta pasibaigus 2020–2021 metų šildymo sezonui, o pabaigta 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Atkarpos rekonstrukcijos kaina – 545,8 tūkst. eurų su PVM. Viso projekto vertė – 1,441 mln. eurų. Iš jų, numatoma Europos Sąjungos Struktūrinių Fondų finansavimo suma – 720,5 tūkst. eurų. Finansavimas skiriamas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Šie tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.