„Kauno energija“ modernizuoja dar vieną šilumos tiekimo tinklo dalį Elektrėnų gatvėje


Šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo rekordiškai daug – net 11 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektų. Vienas iš jų – „Kauno miesto 1Ž magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0012) vykdomas Kaune, Elektrėnų gatvėje.

Pagal projektą čia rekonstruojamos net trys skirtingų ilgių (839, 767 ir 165 m, iš viso – 1,771 km) skirtingų skersmenų (300, 400 ir 450 mm) susidėvėjusio šilumos tiekimo vamzdyno atkarpos. Vykdant projektą, senų vamzdžių vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai, silfoniniai kompensatoriai, uždaromoji armatūra bei kita įranga.

Rekonstravimo darbai vykdomi Elektrėnų gatvėje, Kaune. Šį vamzdyną rekonstruoti būtina, nes jo amžius gerokai viršija 30 metų ir jis yra susidėvėjęs. Atnaujintas vamzdynas tarnaus dar mažiausiai 30 metų.

Įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose turėtų sumažėti apie 73%, lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Bright energy“, UAB „Photo energy“ ir SIA „Wesemann“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2021 m. gegužę. Ją užbaigti planuojama šių metų liepą.

Projekto vertė – 1,748 mln. Eur be PVM. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 0,874 mln. Eur. Finansavimas projektui skirtas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.