„Kauno energija“ modernizuoja šilumos tiekimo magistralę Raudondvario plente


Šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo rekordiškai daug – net 11 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektų. Vienas iš jų – „Kauno miesto 9K magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0020) vykdomas Kaune, Raudondvario plente.

Pagal projektą rekonstruojama 1,089 kilometro 400 mm skersmens susidėvėjusio šilumos tiekimo vamzdyno. Vykdant projektą, senų vamzdžių vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai.

Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės nuo 1583 iki 410 MWh per metus arba 74,1%, lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2021 m. balandį. Ją užbaigti planuojama šių metų rugpjūtį.

Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Projekto vertė – 1,11 mln. Eur. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 0,555 mln. Eur. Finansavimas projektui skirtas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Rekonstravimo darbai vykdomi Raudondvario plente, Kaune. Šį vamzdyną rekonstruoti būtina, nes jo amžius gerokai viršija 30 metų ir jis yra susidėvėjęs. Atnaujintas vamzdynas tarnaus mažiausiai 30 metų.