Kauno energija modernizuoja šilumos tiekimo magistralių jungtį V. Krėvės prospekte

Šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo rekordiškai daug – net 10 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektų. Vienas iš jų – „Kauno miesto 4Ž ir 1T magistralių jungties rekonstravimas“ vykdomas Kaune, V. Krėvės prospekte.


Pagal projektą rekonstruojama dviejų šilumos tiekimo magistralinių vamzdynų 4Ž ir 1T jungtis, iš viso – beveik 1,32 km 400 mm skersmens susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų. Vykdant projektą, senų vamzdynų vietoje bus įrengti nauji iš anksto izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai.

Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės apie 1419,3 MWh per metus arba 74,1%, lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Projekto rangos darbus vykdo konkursą laimėjusi UAB „Elektrėnų energetikos remontas“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2020 m. rugpjūčio 3 d. Ją užbaigti planuojama šių metų lapkričio 12 dieną.

Projekto vertė – 1,580 mln. Eur. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 790 tūkst. Eur. Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Šie tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Iš viso šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo 10 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei statybos projektų 17 tinklo atkarpų. Projektams vykdyti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bendrovei skyrė 9,347 mln. eurų iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Rekonstravimo darbai vykdomi Taikos, V. Krėvės, Karaliaus Mindaugo prospektuose ir Technikos, Elektrėnų, Kovo 11–osios, Draugystės, R. Kalantos bei Jonavos gatvėse. Šiuos tinklus rekonstruoti būtina, nes vidutinis jų amžius – jau 30–35 metai. Atnaujinti tinklai tarnaus mažiausiai 30 metų.