„Kauno energijos“ Petrašiūnų elektrinėje dūmus papildomai valys naujas skruberis

Į „Kauno energijos“ Petrašiūnų elektrinę atvežtas naujas įrenginys – skruberis, skirtas papildomai išvalyti iš katilų išeinančius dūmus ir atgauti dalį su dūmais į aplinką išeinančios šilumos.

Naujasis skruberis į Petrašiūnų elektrinę atvežtas vykdant projektą „Absorbcinio šilumos siurblio įrengimas Petrašiūnų elektrinėje“ ir yra vienas iš pagrindinių projekto sudedamųjų elementų. Pagal projektą, bus įrengtas ir absorbcinis šilumos siurblys. Įrengus naująjį skruberį, dūmai, kurių temperatūra siekia 45 laipsnius, bus valomi papildomai, o šiluma iš jų bus atgaunama paimant apie 20 papildomų laipsnių.

Įrenginys bus sumontuotas prie jau veikiančių biokuru kūrenamų katilų. Šiuo metu iš šių katilų išeinančius dūmus valo multiciklonai, o didžiąją dalį su jais išmetamos šilumos į sistemą grąžina ir bendrą galią padidina kondensaciniai ekonomaizeriai. Katilams veikiant maksimalia 30 MW galia, atgaunant šilumą naujuoju įrenginiu, galios padaugės dar apie 2,4 MW arba apie 7 proc.

Naujasis įrenginys yra vienas iš naujų inovatyvių sprendimų, padėsiantis gaminti šilumą Petrašiūnų elektrinėje dar efektyviau. Mažės kuro sąnaudos vienam energijos vienetui pagaminti, o į aplinką išmetamų dūmų tarša mažės iki minimumo. Šis sprendimas ne tik padidins katilinės efektyvumą, bet ir padės mažinti gaminamos ir vartotojams tiekiamos šilumos kainą.

Projekto vykdytojas bendrovė UAB „Axioma servisas“. Įrenginys šiuo metu montuojamas ant specialiai jam įrengto pamato, o veikti jis pradės šių metų vasarą.

Aplinkos ministro įsakymu, projektui skirta subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas, pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuotos šilumos tiekimo sektoriuje, siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“.