Kauno Karaliaus Mindaugo prospekte rekonstruojamas šilumos tiekimo vamzdynas


Kauniečiai ir šiais metais miesto gatvėse pastebės daug iškastų tranšėjų ir jose vykdomų darbų. Didžiąja dalimi tai bus šilumą kauniečiams tiekiančios bendrovės „Kauno energija“ vykdomi šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo projektai, kurių šiemet bendrovė vykdo net 11.

Vienas iš jų – „Kauno miesto 4K magistralės rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0015) vykdomas Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte.

Pagal techninį projektą „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas tarp ŠK 4K-1 ÷ ŠK 4K-5A Karaliaus Mindaugo pr., Kaunas“ čia rekonstruojami 762 metrai 500 mm skersmens susidėvėjusio šilumos tiekimo vamzdyno. Vykdant projektą, senų vamzdžių vietoje bus įrengti nauji iš anksto poliuretanu izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai. Darbus vykdo konkursą laimėjusi ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Geovizija“, UAB „Eskovara“, UAB „Vytrita“ ir UAB „Labas Gas“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2021 m. balandį, o ją užbaigti planuojama šių metų rugpjūtį.

Vamzdyną rekonstruoti būtina, nes jo amžius gerokai viršija 30 metų ir jis yra susidėvėjęs. Atnaujintas vamzdynas tarnaus mažiausiai 30 metų.

Projekto vertė – 1,298 mln. Eur. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 0,649 mln. Eur. Finansavimas projektui skirtas iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Numatoma, kad, įvykdžius projektą, šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose sumažės apie 74,2% per metus, lyginant su esamais. Padidės bendras sistemos efektyvumas, sumažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.