Šilumos punktų modernizavimui – iki 80 proc. parama

Šilumos punktų modernizavimui – iki 80 proc. parama

Patvirtinta iki 80 proc. siekianti parama daugiabučių namų gyventojams, norintiems modernizuoti senus, neefektyvius šilumos punktus bei atnaujinti susidėvėjusias karšto vandens sistemas. Šiai priemonei finansuoti iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 4 mln. eurų. 

Parama orientuota į mažąją renovaciją, didinančią energinį daugiabučių pastatų efektyvumą bei sumažinanti sąskaitų už šilumą dydį jau sekančio šildymo sezono metu. 

Ekspertų teigimu, atnaujinus seną šilumos punktą, energijos sąnaudos pastate sumažės apie 15 proc., o kartu įgyvendinant kitas paramos projekte numatytas priemones bus galima sutaupyti ir 25 proc. suvartojamo energijos kiekio. 

Gyventojams, planuojantiems pasinaudoti daugiabučio energinio efektyvumo didinimo priemonėmis, numatyta valstybės parama bus ne mažesnė nei 45 ir ne didesnė nei 80 proc. visos šilumos punkto modernizavimui ir vamzdynų atnaujinimui reikalingos sumos. 

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Parama pasinaudoti norintys gyventojai, siekiantys gauti kompensaciją, privalo pakeisti elevatorinį šilumos punktą į naują automatizuotą arba įrengti atskirą šilumos punktą daugiabučiame name bei subalansuoti šildymo sistemą. 

Numatyta, kad valstybės parama bus skiriama ir tokioms priemonėms kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt.

Visa detali informacija apie paramos sąlygas pateikiama Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) tinklapyje apvis.apva.lt

Paraiškas galima teikti nuo 2022 m. liepos 28 d.  iki 2023 m. liepos 27 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. Anksčiau pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, paraiškų priėmimas bus stabdomas.

Daugiau apie mažąją renovaciją ir jos privalumus galite sužinoti čia. Kilus papildomų klausimų, mažosios renovacijos tema daugiabučių namų gyventojus NEMOKAMAI konsultuoja „Kauno energijos“ specialistai. Su jais susisiekti galite tel. 8 800 11 011 (spauskite 3).


Modernizuotas šilumos punktas: