Skelbiamas eilinio akcininkų susirinkimo protokolas

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2023 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 2023-6-2 „dėl pritarimo AB „Kauno energija“ atlygio politikos projektui“ ir 2023 m. balandžio 4 d. sprendimu   Nr. 2023-7-1 „Dėl AB „Kauno energija“ 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės bei sprendimų projektų darbotvarkės klausimais paskelbimo“   2023 m. balandžio 27 d. sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo protokolą peržvelgti galite čia

Priedai:

Audito išvada.

Ataskaitų rinkinys. Metinis pranešimas. 

Pelno paskirstymo projektas.