Skelbiamas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Vadovaujantis 2023-05-30 Kauno miesto savivaldybės paraiška Nr. (33.200 Mr) R-1407 „dėl AB „Kauno energija“  neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  sušaukimo“  2023 m. birželio 29 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo protokolą galima peržvelgti čia