Svarbi informacija daugiabučių gyventojams: kada pradėti šildymo sezoną, galite nuspręsti patys

Svarbi informacija daugiabučių gyventojams: kada pradėti šildymo sezoną, galite nuspręsti patys

Pastaruoju metu šilumos tiekėjai sulaukiama vis daugiau gyventojų prašymų įjungti šildymą daugiabučiuose. Prašymus teikia tiek pavieniai asmenys, tiek bendrijų atstovai. „Kauno energijos“ specialistai primena svarbiausius aspektus, kuriuos vertėtų žinoti šilumos vartotojams dar iki oficialios šildymo sezono pradžios. Svarbiausias iš jų – kada pradėti šildyti pastatą, gyventojai gali nuspręsti ir patys.

Oficiali 2023–2024 m. šildymo sezono pradžia visame Kaune dar nepaskelbta. Nuo spalio 12 d. pradėjo šilti Kauno miesto ir rajono lopšeliai-darželiai, mokyklos, socialinės globos ir gydymo įstaigos. Kada oficialiai prasidės šildymas ir daugiabučiuose, miesto bei rajono administracijos paskelbs artimiausiu metu.

Gyventojams – teisė rinktis

Šildymas pastatuose įjungiamas atsižvelgiant į vidutinę 3 parų oro temperatūrą. Dažniausiai, įsivyravus 10 laipsnių pagal Celsijų ir žemesnei. Įstatymų nustatyta tvarka, šildymo sezono pradžią ir pabaigą skelbia savivaldybės administracija. Teisės aktai taip pat numato, kad šildymo sezoną daugiabučiuose gyventojai gali pradėti anksčiau arba, esant poreikiui, vėliau nei nustato savivaldybė.

Norint įjungti šildymą dar iki oficialios šildymo sezono pradžios mieste, reikia surinkti daugiabučio gyventojų daugumos balsus (50 proc. + 1 balsas.). Apie priimtą sprendimą pastato valdytojas turi pranešti šilumos tiekėjui. Leidimas įjungti šildymo sistemą daugiabutyje išduodamas operatyviai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

Tokia pati tvarka galioja ir norint šildymą pastate atidėti – t. y. jau po to, kai šildymo sezono pradžia paskelbiama.

Abiem atvejais, pastate turi būti užtikrinamas gyventojams palankus, komfortiškas mikroklimatas nepažeidžiant higienos reikalavimų. Juos nustato Lietuvos higienos norma HN 42:2009

Daugiabučiai taip pat privalo būti parengti šildymo sezonui

Gyventojams svarbu žinoti, kad šildymą įjungti galima tik pastatuose su techniškai tvarkingais šilumos punktais, šildymo ir karšto vandens sistemomis.

Todėl artėjančiam šildymo sezonui privalo pasiruošti ne tik šilumos tiekėjas – tam privalo būti paruošti ir pastatai – jų šilumos punktas, šildymo bei karšto vandens sistemos turi būti patikrintos, o pastebėti trūkumai pašalinti. Už tai atsakingas vienas iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atliekančių subjektų: daugiabučio administratorius, bendrijos pirmininkas ar jo paskirtas šilumos punkto ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

Paruošti pastatą naujam šildymo sezonui privaloma iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. apie tai informuojant šilumos tiekėją. Nepateikus pastato parengtį šildymo sezonui įrodančio dokumento – pastato parengties šildymo sezonui akto kopijos, šildymą pastatuose pradėti draudžiama. Šiuos reikalavimus apibrėžia Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės.

„Kauno energijos“ duomenimis, šiuo metu 2023–2024 m. šildymo sezonui Kaune dar neparuošta daugiau nei 100-tas pastatų. Didžioji dalis jų – daugiabučiai, administruojami bendrijų (84 daugiabučiai).

Todėl anksčiau laiko šildymą įjungti norinčių daugiabučių gyventojai pirmiausia turėtų pasidomėti, ar už pastato šilumos ūkį atsakingas subjektas šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemas naujam šildymo sezonui yra apskirtai paruošęs.

Šildymą pastate įjungia ne šilumos tiekėjas

Tiek pradėjus daugiabutį šildyti anksčiau laiko, tiek prasidėjus oficialiai šildymo sezono pradžiai, gyventojams vertėtų žinoti, kad šildymą pastate įjungia ne šilumos tiekėjas. „Kauno energija“ šilumą tiekia tik iki pastato įvado, o šilumos tiekimas vyksta ištisus metus. Vasarą šiluma naudojama karštam vandeniui ruošti bei palaikyti pastovią temperatūrą vonioje. Rudenį pagaminamos ir vartotojams tiekiamos šilumos kiekiai ženkliai išauga, nes šiluma pradedama naudoti ir patalpoms šildyti.

Šildymą pastate įjungia už daugiabučio šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atsakingas subjektas: būsto administratorius, bendrijos pirmininkas arba jo paskirtas asmuo. Todėl iškilus bet kokiems klausimams, susijusiems su šildymo įjungimu arba jo sutrikimu pastate, gyventojams pirmiausia reikėtų kreiptis būtent į vieną iš jų.

Už šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atsakingi asmenys taip pat sprendžia ir kitas su jomis susijusias problemas: nešylantys radiatoriai, jų keitimas prakiurus, karšto vandens temperatūros pokyčiai pastate, šildymo reguliavimas daugiabutyje ir kt.

Svarbu šilumą vartoti efektyviai

Suvartojamos šilumos kiekis pastate turi reikšmingos įtakos sąskaitų už šildymą dydžiui – kuo mažiau šilumos pastate suvartojama, tuo mažesnės sąskaitos gyventojus pasiekia. Todėl „Kauno energijos“ specialistai kviečia ne tik pasidomėti savo daugiabučio šilumos punkto, šildymo bei karšto vandens sistemų būkle, bet ir imtis prevencinių veiksmų, padėsiančių šilumą naudoti efektyviai.

Šiluma daugiabučiuose dažnai iššvaistoma per nesandarius butų langus ir duris, bendro naudojimo patalpas. Todėl ekspertai ragina patikrinti jų būklę – atnaujinkite senas plastikinių langų bei durų tarpines, patikrinkite ar sandariai užsidaro laiptinių durys. Pastebėję gedimus – apie tai informuokite būsto administratorių ar atsakingą asmenį bendrijoje.

Gyventojams, siekiantiems kiek įmanoma efektyvesnio šilumos vartojimo pastate, rekomenduojama pasidomėti mažąją renovacija – jos metu galima atnaujinti ne tik šilumos punktą, bet ir visą šildymo, karšto vandens sistemą. Kokią darbų apimtį rinktis – sprendžia patys gyventojai, todėl mažoji renovacija ypač naudinga tiems, kurie neturi galimybių ar nesiryžta pradėti kompleksinės daugiabučio renovacijos, kai drauge apšildomos ir pastato sienos, keičiamas stogas. 

Gyventojams tikslinga žinoti, kad efektyviam šilumos vartojimui pastate itin pasitarnauja modernizuotas šilumos punktas, kuris pats geba reaguoti į temperatūrų svyravimus lauke ir pastatą aprūpinti optimaliu šilumos kiekiu. Įrengus pilnai automatizuotą šilumos punktą, pastatas pradeda šilti tolygiai, todėl išvengiama situacijų, kai vieni daugiabučio aukštai šyla, o kiti – šąla.

Daugiau naudingos informacijos ir naujausias aktualijas artėjančio šildymo sezono tema rasite bendrovės „Facebook“ paskyroje