ATNAUJINTA. Svarbi informacija gyventojams ir pastatų administratoriams: baigiasi pastatų parengties šildymo sezonui aktų kopijų pateikimo terminas

Primename, kad prieš prasidedant šildymo sezonui, visos šildomuose pastatuose esančios šilumos ir karšto vandens sistemos turi būti paruoštos naujam šildymo sezonui ir atitikti visas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nurodytas šilumos punktų ir karšto vandens sistemų parengties naujam šildymo sezonui normas. Tinkamai nepasirengus šildymo sezonui šilumos energija vartojama neefektyviai, gyventojai gali sulaukti didesnių šildymo sąskaitų.

Apie tai, kad pastatas parengtas naujam šildymo sezonui, pastato valdytojas Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu privalo užpildyti, pasirašyti ir šilumos tiekėjui pateikti pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodyti pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios.

Pastato parengties šildymo sezonui akto kopija šilumos tiekėjui turi būti pateikta ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos ir ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

Rugpjūčio 30 d. duomenimis, pastatų valdytojai „Kauno energijai“ buvo pateikę tik 33 proc. visų privalomų pateikti Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijų. Rugsėjo 14 d. duomenimis - 59 proc.

Bendrovės specialistai ragina nedelsti – vadovaujantis Taisyklių 77 punktu, nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Pasibaigus teisės aktuose nurodytam dokumentų pateikimo terminui, šilumos tiekėjas apie naujam šildymo sezonui neparuoštus pastatus privalomai informuoja Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT).

„Kauno energija“ pastato parengties naujam šildymo sezonui aktų kopijų dar nepateikusius pastatų prižiūrėtojus ragina nedelsti ir pasirūpinti savalaike pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų patikra, padedančia užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams bei operatyvų šildymo įjungimą pastatuose.

Pastato parengties šildymo sezonui aktų kopijas prašome siųsti el. paštu r.latypova@kaunoenergija.lt., dokumentų kopijas pateikiant PDF formatu.

Pastato parengties akto pavyzdį atsisiuntimui rasite čia