Pagrindimas dėl pasirinkimo gamtinių dujų pirkimus vykdyti ne per CPO

Pagrindimas dėl pasirinkimo gamtinių dujų pirkimus vykdyti ne per CPO

CPO kataloge (https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/natural-gas/) siūlomos gamtinės dujos neatitinka akcinės bendrovės „Kauno energija“  (toliau − Įsigyjančioji organizacija) poreikių, nes šiame kataloge siūloma įsigyti gamtinės dujas kartu su jų  perdavimo ir skirstymo paslauga (toliau – Paslauga), kurią tiekėjai turės įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, o Įsigyjančiajai organizacijai reikalingos tik gamtinės dujos (be Paslaugos), kurios bus naudojamos šilumos gamybai Įsigyjančiosios organizacijos objektuose.