Šilumos ir karšto vandens kainos gyventojams 2024 03

Šilumos ir karšto vandens kainos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuo 2024 m. kovo 1 d.

(gyventojams)

 

AB „Kauno energija“ valdyba 2024 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 2024-5-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 m. kovo 1 dienos, be pridėtinės vertės mokesčio:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 6,34 ct/kWh:

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,88 ct/kWh;

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,42 ct/kWh;

1.3. papildoma dedamoji – 0,04 ct/kWh.

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 13,72 Eur/kW/mėn.;

2.2. pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 16,20 Eur/mėn.;

2.3. kintamoji dalis – 4,42 ct/kWh;

2.4. papildoma dedamoji – 0,04 ct/kWh.

 

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,91 ct/kWh su 9 proc. PVM.

 

AB „Kauno energija“ valdyba 2024 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 2024-5-1 taip pat nustatė karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas yra AB „Kauno energija“), įsigaliosiančias nuo 2024 m. kovo 1 dienos:

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kainos

(be PVM)

Karšto vandens kainos

(su 9 proc. PVM)

1.

KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

5,69 Eur/m3

6,20 Eur/m3

1.2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

6,67 Eur/m3

7,27 Eur/m3

1.3.

Jurbarko miesto vartotojams:

6,97 Eur/m3

7,60 Eur/m3

 

 

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

1.

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1.

šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina – 4,21 ct/kWh

1.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,54 ct/kWh

1.1.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 2,67 ct/kWh

1.2.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė kaina – 4,16 ct/kWh

1.2.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,63 ct/kWh

1.2.2.

vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,53 ct/kWh

1.3.

šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos dedamosios:

1.3.1.

pastovioji dedamoji (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,60 Eur/kW/mėn.

1.3.2.

pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,14 Eur/mėn.

1.3.3.

kintamoji dalis – 3,53 ct/kWh

2.

ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1.

šilumos perdavimo vienanarė kaina – 2,02 ct/kWh

2.1.1.

vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,13 ct/kWh

2.1.2.

vienanarės kainos kintamoji  dedamoji – 0,89 ct/kWh

2.2.

 šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamosios:

2.2.1.

pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,24 Eur/kW/mėn.

2.2.2.

pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 9,09 Eur/mėn.

2.2.3.

kintamoji dalis – 0,89 ct/kWh

3.

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA:

3.1.

jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh

3.2.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,88 Eur/mėn./kW

3.3.

jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 0,97 Eur/mėn.

4.

PAPILDOMA DEDAMOJI – 0,04 ct/kWh

4.1.

papildoma (pridėtinė) dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties atitinkamu laikotarpiu - 0,04 ct/kWh (nustatyta AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-30(E)-296; taikymo laikotarpis nuo 2023-08-01 iki 2024-07-31)

 

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMOSIOS (BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO):

 

VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE:

1.

Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademijos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams:

1.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,28 Eur/m3

1.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 5,41 Eur/m3

2.

Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams:

2.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,28 Eur/m3

2.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 6,39 Eur/m3

3.

Jurbarko miesto vartotojams:

3.1.

    karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,28 Eur/m3

3.2.

    karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – 6,69 Eur/m3